VRAČILA IN REKLAMACIJE
• Vračilo brez navedenega razloga
Če kupec želi brez razloga vrniti izdelke, mora o tem najpozneje v 14 dneh od datuma prejema izdelkov obvestiti ponudnika preko e-pošte info@buticno.si. Naročeno blago mora kupec nato najkasneje v roku 14 dni od oddanega obvestila o vračilu, v originalni embalaži s priloženim originalnim računom poslati na sedež podjetja Butik Dobrega, Tjaša Vogrinec s.p, Za hribom 30, 1236 Trzin. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Podjetje Butik Dobrega kupcu nato povrne celotno kupnino, vendar kupec nosi stroške, ki nastanejo z vračilom blaga (strošek vračila). Vračilo kupnine bo izvedeno takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o vračilu izdelkov. Vračilo kupcu se izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.
• Reklamacija
V primeru, da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikaciji naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov, napačne količine), mora kupec o tem obvestiti ponudnika preko e-pošte info@buticno.si v 8 dneh od datuma prejema izdelka ter v skladu z dogovorom vrniti dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo neodprti in nepoškodovani. Podjetje Butik Dobrega ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.
• Vračilo poškodovanih pošiljk
V primeru, da je paket s katerim je kupec prejel naročene izdelke fizično poškodovan ali če v njem manjkajo izdelki oziroma kaže znake odprtja, mora kupec v roku 3 dni od prejema sprožiti postopek reklamacije pri dostavljavcu (Pošta Slovenije) ali pa o tem obvesti ponudnika. Ponudnik se zaveže, da bo skupaj z dostavno službo rešil reklamacijo v najkrajšem možnem času.